Privaatsuspoliitika

Püüame tagada teie isikuandmete (edaspidi - isikuandmed) täpsuse, konfidentsiaalsuse ja turvalisuse säilitamine. Selle kohustuse osana reguleerib meie privaatsuspoliitika isikuandmete kogumist, kasutamist ja avaldamist puudutavaid tegevusi. Meie privaatsuspoliitika põhineb väärtustel, mis on sätestatud Kanada Standardiühingu isikuandmete kaitse näidiskoodeksis ja Kanada isikuandmete kaitse ja elektrooniliste dokumentide seaduses.


1. Sissejuhatus

Vastutame oma kontrolli all olevate isikuandmete säilitamise ja kaitsmise eest. Oleme määranud isiku või isikud, kes vastutavad meie privaatsuspoliitika järgimise eest.


2. Isikutuvastamise eesmärgid

Kogume, kasutame ja avalikustame isikuandmeid, et pakkuda teile teie soovitud toodet või teenust ning pakkuda teile täiendavaid tooteid ja teenuseid, millest meie arvates võiksite huvitatud olla. Isikuandmete kogumise eesmärgid määratakse enne teabe kogumist või selle ajal. Teatavatel juhtudel võivad teabe kogumise eesmärgid olla selged ja nõusolek võib olla eeldatav, näiteks kui teie nimi, aadress ja makseteave esitatakse tellimuse vormistamise ajal.


3. Nõusolek

Isikuandmete kogumiseks, kasutamiseks või avaldamiseks on vaja teadmisi ja nõusolekut, välja arvatud seadusega nõutud või lubatud juhtudel. Isikuandmete meile esitamine on alati teie valik. Kuid teie valik teatavat teavet mitte esitada võib piirata meie võimalusi pakkuda teile oma tooteid või teenuseid. Me ei nõua teilt nõusolekut teabe kogumiseks, kasutamiseks või avaldamiseks toote või teenuse pakkumise tingimusena, välja arvatud toote või teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses.


4. Kogumise piirang

Kogutud isikuandmed piirduvad sellega, mis on vajalik meie määratud eesmärkide saavutamiseks. Teie nõusolekul võime koguda teie isikuandmeid isiklikult, telefoni teel või teiega posti või interneti teel suheldes.


5. Kasutamise, avaldamise ja säilitamise piirang

Isikuandmeid võib kasutada või avaldada ainult sel eesmärgil, milleks see koguti, välja arvatud juhul, kui te pole andnud muud nõusolekut või kui seadus seda nõuab või lubab. Isikuandmeid säilitatakse ainult nii kaua, kui see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks me neid kogusime, või seadusega nõutud aja jooksul. [Kohaldatavusel lisage poolte kirjeldus, kellega võite isikuandmeid jagada].


6. Тäpsus

Isikuandmeid hoitakse nii täpsed, täielikud ja ajakohased, kui see on vajalik nende kasutamiseesmärkide täitmiseks.


7. Kliendiandmete kaitse

Isikuandmeid kaitstakse teabe tundlikkuse tasemele vastavate ohutusmeetmetega. Võtame kõik mõistlikud ettevaatusabinõud, et kaitsta teie isikuandmeid kadumise või omavolilise kasutamise, juurdepääsu või avaldamise eest.


8. Avatus

Anname teile teavet teie isikuandmete haldamise poliitika ja tavade kohta.


9. Klientide juurdepääs

Taotluse korral teavitatakse teid teie isikuandmete olemasolust, kasutamisest ja avaldamisest ning teile võimaldatakse neile juurdepääs. Saate kontrollida oma isikuandmete täpsust ja täielikkust ning vajadusel nõuda nende muutmist. Teatavatel seadusega lubatud asjaoludel me teile siiski teatud teavet ei avalda. Näiteks ei tohi me avaldada teiega seotud teavet, kui sellele viitavad teised isikud või kui kehtivad juriidilised, ohutuse või äriomandiga seotud piirangud.


10. Klientide kaebuste ja ettepanekute käsitlemine

Kõik meie privaatsuspoliitikat või tavasid puudutavad küsimused või päringud saate saata meie e-posti aadressile info@goldenlombard.ee.


Lisateave

Küpsisefailid

Küpsis on väike arvutifail või infokild, mida saab salvestada teie arvuti kõvakettale, kui külastate meie veebisaite. Võime kasutada küpsiseid oma veebisaidi funktsionaalsuse parandamiseks ja mõnel juhul külastajatele isikupärastatud veebikogemuse pakkumiseks.

Küpsisefaile kasutatakse laialdaselt ja enamik veebibrausereid on algselt seadistatud küpsisefaile automaatselt aktsepteerima. Saate muuta oma veebibrauseri seadeid nii, et teie arvuti ei aktsepteeri küpsisefaile või teavitab teid küpsisefaili saamisest, et saaksite keelduda selle vastuvõtmisest. Kuid pange tähele, et küpsiste keelamisel ei pruugi te meie veebisaidi optimaalset jõudlust kasutada.


Teised veebisaidid

Meie veebisait võib sisaldada linke teistele kolmandate isikute veebisaitidele, mida käesolev privaatsuspoliitika ei reguleeri. Ehkki püüame paigutada linke ainult kõrgete privaatsusstandarditega saitidele, ei kehti meie privaatsuspoliitika enam pärast meie veebisaidilt lahkumist. Lisaks ei vastuta me kolmandate isikute veebisaitide privaatsuse tagamisviiside eest. Seetõttu soovitame teil tutvuda nende veebisaitide privaatsusavaldustega, et saada teavet selle kohta, kuidas teie andmeid võidakse koguda, kasutada, jagada ja avaldada.